BUVERUD
SLEKTEN      /      THE FAMILY
Descendants of Nils Gunleikson and/og Kari Haraldsdatter Buverud's etterkommere.

Med spesiell vekt på informasjon om emigranter!
Information about emigrants are particulary stressed!
VEILEDNING:                                       GUIDANCE:
Deres barn er nummerert ytterst til venstre, og deretter rykker hver ny generasjon inn, ett hakk mot høyre!
Each generation are numbered in columns - starting to the left and moving one column to the right for each new generation.
Nils' gifte barn m/etterkommere har fått hver sin farge:
Nils' marr. children w/descendants have each their own color:
Deres barn igjen har fått en bakgrunnsfarge for sitt nummer, som viser deres slektskap til Nils og Kari. Fargene er beskrevet lenger ned.
Each of their children, childrens children and so on has got a background color for their number, as described below.
De som emigrerte og deres etterkommere har fått hvit bakgrunn.

Those who emigrated and their descendants have this white background.
Kom de tilbake er bakgrunnen lys gul - som her. / Returning to Norway, they have this light yellow background.
Noen av de tidlige etterkommerne som flyttet fra Landsmarka, har fått en rute med info på grå bakgrunn, til høyre.
Some early descendants who moved within Norway, have got a grey square for the info - to the right.
Til .........
Etter navnet på personene i anelisten (f.eks. Nils Gunleikson)er det føyd til en rekke gårdsnavn:Tyri -Lauvaasen-Buverud-Saga. Dette er gårdene de bodde på. (Denne listen er naturligvis noe mangelfull!)

After the persons name: Nils Gunleikson - the line of names are farms where they lived: Tyri -Lauvaasen-Buverud-Saga, from birth to death.

Etterkommere av / Descendats of
Nils Gunleikson  Tyri-Lauvaasen-Buverud-Saga   
(1757 - 17.10.1813)
Gift/marr.  07.07.1783 med/to
Kari Haraldsdatter Aamodt-Lauvaasen-Buverud-Saga
(22.04.1754 - 06.10.1827)
Nils & Kari's
Barn / Children:
Barnebarn / Grandchildren
Oldebarn / Great grandchildren
Tipp-oldebarn / 2xGreat grandchildren
2xTipp-oldebarn / 3xGreat grandchildren
3xTipp-oldebarn / 4xGreat grandchildren
4xTipp-oldebarn / 5xGreat grandchildren
1
 Andres Nielsen  Lauvaasen-Buverud-Saga  (24.06.1784 - )
g/m 27.06.1813: Anne Gunliksdatter Skordal   (1787 - )
Barn/children:
1
 Kari Andresdatter Buverud-Saga   (21.11.1814 - 23.01.1899)
Cari Holden
Am. 12.05.1871
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kiersti Skaardal
Kari Biørndalen
Peder Tÿri
Halvor Biørndalen
Saamund Skaardal
Hele familien tok navnet Holden i Amerika./Kari and her children adopted Holden as surname in the US.
g/m: Christian Johannesen Heisholt   (abt.1820 i Holla - 1869 i Holla)
Barn/children:
1
Johannes Christianssen Heisholt  ~ (John C. Holden)
(30.05.1839 i Holla - 09.11.1908 i Long Lake, MN)
Am. 12.05.1871
g/m 31.07.1883 i Rosendale, Watonwan Co., MN:
Kari Olsdatter Utafor  (14.06.1860 i Lom,Norge - 02.03.1926 i Ormsby, MN.)
Barn/children:
1
Christian Fredrik Holden (04.03.1884 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 29.06.1884:
Ole Olsen
Thorval Larsen
Margit Olsen
Karen K. Larsen ?
2
Nelly Christine Holden (25.09.1885 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 20.11.1885:
Enke Kari Holden
Nils Gundersen
Ole Olsen
Johanne Bjørkmann ?
g/m 19.03.1908: Robert H Halvorsen (30years)
3
Otto Holden (05.01.1887 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 24.04.1887:
Helge Boen
Mrs. Boen
Andrew Holden
Emma Amundsen
g/m 22.03.1911: (Wedding performed in Town of Cedar, Martin Co., Minn.)
 Ida Escellia Johnson (...1890 in Iowa - 26.03.1936)
Barn/children:
(Witnesses at  the wedding:Earnst Andersen and Anni Holden)
1
Carmen Christine Holden (04.01,1912 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 17.03.1912:
John & Kari Holden,  Gunda Tvedt,   Alvilde Holden
2
Ruby Winnifred Holden (10.06.1915 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 11.07.1915:
Mrs. Kari, John and Olga Holden,   Hans Hagen
4
Anne Mathilde Holden (24.05.1888 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 24.06.1888:
Hans & Mrs. Johnsen
Svein Gabrielsen
Anne Olsen
g/m : Ernest Anderson ( -  )
Barn/children:
1
Arnold Victor Anderson (18.10.1912 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 24.06.1888:
Gunder Tvedt, Mrs. Kari Holden, Fred and Alvilde Holden
2
Clinton John Anderson (14.07.1914 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 24.06.1888:
Hans Hagen, Mrs. Kari Holden, Alvilde and  Jens Holden
5
Mathea Alvilde Holden (16.12.1889 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 25.05.1890:
Gunder & Petronella Tvedt
Joseffa Búen ?
Georg Johnsen
g/m 15.10.1915: Herman Krumiviede (07.03.1883 in Martin Co. -  )
(Witnesses at  the wedding:John Holden and Anna Krumiviede)
6
John Holden (14.07.1992 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 28.08.1892:
John & Embjørg Sulen
Lina Olsen
Svend Oddsen
g/m 16.05.1923 in St. James: Ester Sørlie (22 years, born in Long Lake -  )
Barn/children:
1
Leroy Dwain Holden (01.02.1925 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 26.04.1925:
Mr. & Mrs. Olaus Siverson, Mr. & Mrs. Jens Holden
2
Dale John Holden (21.07.1928 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 03.09.1928:
Kari, John and Olga Holden,   Hans Hagen
g/m:
Barn/children:
1
Mike Holden
3
Jim Holden
4
Robert Holden
7
Jens Kristen Holden (20.04.1894 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 10.06.1894:
Anders & Torò Holden
Martin Stenberg
Randi Ormbor ?
8
Olga Emilie Holden (05.01.1896 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 01.03.1896:
Andrew & Torò Holden
Ole Borgen
Lina Tvedt
9
Harald Holden (25.04.1898 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 19.06.1898:
Andrew & Torò Holden
Ole Hrede ?
Anne Hoten d.y.
10
Peder Holden (11.01.1900 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.04.03.1900:
Mis. Martha, Mina & Martin Stenberg
Helge Bóen
11
Marie Adelia Holden (26.06.1902 - )
T
W
I
N
S
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Stan, Ronnaug, John og Marie Hagen
12
Martha Amanda Holden (26.06.1902 -28.08.1922 ) D. of tuberculoses.
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Toró & Jacob Teigen
Syver Holden og Sophie Gundersen
2
Anders Christianssen Heisholt  ~ (Andrew C. Holden)
(29.05.1842 i Holla - 2 juli 1906 i Long Lake, MN, USA
Am. 28.05.1869
(Witnesses at  the wedding: Ole & Marie Itowd ?)
g/m 31.12.1890 i Long Lake Church, MN:
Thora Olsdatter Borgen  (07.07.1866 i Lom, Gudbrandsdalen, Norge
Barn/children:
1
Kristian Fredrik Holden (15.09.1891 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 06.12.1891:
M Stenberg
John og Kari Holden
Ole Peter og Marie Tvedt
2
Kari Holden (08.04.1895 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.05.05.1895:
John Holden og Mrs. Kari
Ole og Marit Borgen
3
Nils Holden (08.05.1897 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
John og Kari Holden
John og Karoline Hagen
4
Martin Holden (21.08.1899 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Gunder og Nella Tvedt
Emma Syversen,  J. Hagen
3
Nils Christianssen Heisholt  (1844 i Holla -  )
Am. 12.05.1871
4
Christian Fredrik Christianssen Heisholt  (1848 i Holla - )
Am. 13.05.1882?
5
Gunhild Marie Christiansdatter Heisholt  ~ (Mary C. Holden)
 (1852 i Holla - )
Am. 12.05.1871
(Witnesses at  the wedding: John C. Holden and Andrew C. Holden.)
g/m 14.02.1880 : (The wedding took place in the house of the mother of the bride. )
Jens Christian Dahl  (27 years when married. Born in Sjælland, Danmark by parents: Christian and Kirsten Nielsen - )
(Vielsen fant sted i "Brudens moders Hûûs", og vitner var: John C. Holden og Andrew C. Holden.)
Barn/children:
1
Karen Kirstine Dahl (05.02.1883 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt. 08.04.1883:
Gunnar Tveit
John Holden
Petronelle Pedersen
Mariane Davis
6
Andreas Christianssen Heisholt  (1853 i Holla - )
Am. 12.05.1871
According to Martin Ulvestads book: "Nordmænd i Amerika" ~ (Norw. in Am.)
Andreas C. Holden is farmer, settled in Newfolden, Marshall Co., Minn.
7
Gullik Christianssen Heisholt  (21.01.1858 i Holla - )
Again - according to Martin Ulvestads book: "Nordmænd i Amerika" ~ (Norw. in Am.)
G. C. Halden (prob. Holden) is farmer, settled in Thompson, Grand Forks Co., North Dakota.
8
Carl Christianssen Heisholt  (20.05.1861 i Holla - )
2
Niels Andresson Saven   (11.09.1815 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Gundlik Skordals quinde: Kirsti
Kari Bjørndalen
Gunild Saven
Halvor Bjørndalen
Harald Buverud

3
Gundlik Andresson Sagen   (13.12.1817 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kirsti Jonsdatter Skordal
Ragnil Gundliksdatter Saga
Haral Nielsen Buverud
Peder Gundliksen Tyri
Gundlik Pedersen Løvaasen
4
Kiersti Andresdatter Saga   (25.09.1820 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Bjørndalen
Aslaug Saga
......   Skaardal
Peder Tÿri
Harald Buverud
g/m: Christen Halvorsen Haatvedt 1814
5
Gunild Andresdatter Saga   (07.03.1823 - 29.03.1824)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Buverud
Aslaug  Skaardal
Harald Buverud
Gundlik Løvaasen
......   Skaardal
6
Gunild Andresdatter Saga   (21.03.1825 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Buverud
Aslaug Saga
Harald Buverud
Thomas Pladsen
Ole Tÿri
7
 Ane (~Andrea) Andresdatter Saga   (21.10.1827 - 08.07.1865)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Aslaug  Hovland
Ingri Skaardal
Peder Tÿri
Harald Buverud
Gullik Løvaasen
g/m: Niels Haraldsen Buverud-Lauvaasen   (19.03.1818 - 23.05.1883)
Ane (~Andrea) og/and Niels var søskenbarn / were cousins!
Barn/children:
1
Anne Nielsdatter Lauvaasen   (20.03.1850 - 14.08.1871)
2
Kari Nielsdatter Lauvaasen   (04.01.1853 - )
Am. 09.05.1884
3
Gunhild Nilsdatter Lauvaasen   (04.03.1855 - 29.04.1885 i Ulefoss)
g/m: Knud Olesen Rue   (07.10.1853 i Åmotsdal - ...07.1941 i Ulefoss)
Barn/children
1
Anna Birgitte  Knudsdatter  Rui  (18.12.1878 - )
2
Nikoline Onette /Knudsdatter  Rui (04.02.1882 - 11.04.1953)
Gullik Anundsen Flatin  (1880 - 1956/7)
Barn/children:
1
Ole Hegland  (13.01.1902 - 12.01.1956)
g/m 01.06.1907: Ole Petter Johannesen (~ Ola) Hegland (09.05.1881 - 01.03.1963)       Nikoline og Ola were cousins!
(Nikolines far og Olas mor var søsken,  -følgelig var Nikoline og Ola søskenbarn)
Barn/children:
2
Gunhild Hegland  (05.10.1907 - 04.03.1973)
3
 Anna Hegland  (27.07.1912 - 13.12.1989)      Anna og Peder were cousins!
g/m 21.06.1941: Peder Buverud  (13.08.1914 - 05.11.2002)
(Annas far og Peders mor var søsken,  - følgelig var Anna og Peder søskenbarn)
Barn/children:
1
Olaf Buverud
2
Nils Buverud
3
Eldfrid Buverud
4
Nelly Buverud
4
Karen Hegland  (.... - ..10.1917)
5
Johannes Hegland  (25.11.1920 - )
Aasta Agatte Fjeldstad (06.12.1922 - )
Barn/children:
1
Lars Olav Hegland (31.07.1950 - )
2
Torgeir Hegland ( 12.08.1952- )
3
Norun Eli Hegland (27.10.1959 - )
3
Niels Oskar Knudsen /Rui (01.08.1884 - 22.03.1885)
4
Kirsten Nielsdatter Lauvaasen   (28.04.1859 - )
Am. 12.05.1871
5
Harald Nielsen Lauvaasen   (28.06.1862 - )
Am. 09.05.1884
Harald kom tilbake og giftet seg (bodde på Skottfoss)   /   Came back, married and stayed in Norway.
g/m:
6
Anders Nielsen Lauvaasen   (03.06.1865 - 04.06.1865)
8
Jon Andresson Saga   (29.11.1830 - 07.05.1832)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Gulliksdatter  Dorholt
Ragnild Gulliksdtr.   -ibid-
Halvor Halvorsen Dorholt
Jens Peerson Sannes (?)
Gunnild Sveinungsdatter Lunde
2
 Gunhild Nielsdatter Lauvaasen-Buverud-Teigen-Ugge   (23.02.1786 -  30.03.1837)
g/m : Hans Thomasen Bjerva-Lauvbugta-Teigen-Ugge  (21.08.1787 - 03.08.1838)
Barn/children:
1
Nils Hansen Teigen  (22.02.1817 - 04.06.1819)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Xstiansdatter Buverud
Ingeborg Thomasdatter Teigen
Thomas Knudsen Ugge
Peder Gundlichsen Tyri
John Olsen Apalnes
2
Kari Hansdatter Teigen-Strandbråthen-Dalen-Dalodden  (24.09.1819 - )
Conf.: 20.12.1835 i Lunde Kirke.
Til Drangedal
01.11.1844
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Mari Sanna
Gunild Tyri
Thomas Ugge
Gullik Lindklo
Harald Løvaasen
g. 03.01.1845 m :
Hans Thorbjørnsen -V. Straume-Strandbråthen-Dalen-  (?1821 - d. før/before 1865)
Barn/children:
1
Dødfødt drengebarn  (21.01.1845 på pladsen Strandbraathen under Westre Strøme ~Straume)
2
Hans Bjørn Hansen  Dalen- (29.04.1853 - d. før/before 1865)
3
Nils Hansen Teigen  (11.11.1821 - )
Til Kristiansand
14.09.1843
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Buverud
Mari Ugge
Ingebor Skjellaug
Harald Buverud
Peder     - ibid -
4
Kari Hansdatter Teigen  (07.02.1824 - 29.02.1824)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Hjemmedøpt - ingen faddere
/bapt. at  home - no sponsors
5
Thomas Hansen Teigen  (17.07.1825 - )
Conf.: 02.05.1845 i Lunde Kirke
Til Kristiansand
22.10.1842
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Mari Løvbugta
Guro Teigen
Andres Saga
Peder Buverud
Mari Eie (?)
6
Gullik Hansen Teigen  (25.07.1829 - )   Conf.: 17.11.1844 i Lunde Kirke
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Christiansdatter Buverud
Aslaug Gullichsdatter Hovland
Gaardmand Nils Buverud
Andres Jacobsen Rønningen
Børte Hansen Rønningen
3
Knud Nielsen Lauvaasen-Buverud   (24.07.1788 - 25.01.1789)
4
 Harald Nielsen Lauvaasen-Buverud-Haugland-Buverud   (13.10.1790  - )
g/m 27.12.1815: Karen Christiansdatter Heisholt   (1793 - )
Barn/children:
1
Christian Frederik Haraldsen Buverud-Tyri  (11.05.1816  - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Gunhild Nielsdatter Dorholt
Anna Christiansdatter Dorholt
Gunlik Nielsen Løvaasen
Erik Halvorsen Grini
....... Eriksen Ødegaarden
g/m 14.11.1841:Mari Johnsdatter Lunde   (1821 - )
Barn/children:
1
Kari Christiansdatter Lauvodden-Tyri  (12.08.1842  - 01.02.1872)
Am. 20.02.1863
Kari kom tilbake og døde på Buverud - 31 år gammel
Kari returned to Landsmarka and died there only 31 years old.
2
Gunhild Christiansdatter Lauvodden-Tyri   (08.08.1844  - )
g/m  : Christen Pederson Piprud-Settendal-Aamodt   (1841  - )
3
Harald Christiansen Lauvodden-Tyri   (13.08.1846  - )
4
Mari Christiansdatter Lauvodden-Tyri  (01.02.1849 - )
Am. 01.04.1873
5
Karen Christiansdatter Lauvodden-Tyri  (14.06.1851 - )
Am. 11.05.1883
6
Anne Christiansdatter Tyri   (31.05.1854 - )
7
John Christiansen Tyri   (23.07.1856 - )
g/m : Karen Sofie Olavsdatter Grini - Tyri
8
Gunnild Christiansdatter Tyri   (20.11.1858 - )
g/m  : Urmaker Kristian Sindsen
2
 Niels Haraldsen Buverud-Lauvaasen   (19.03.1818  - 23.05.1883)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Anna Grini
Gunild Tÿrÿ
Erik Grini
Gunlek Løvaasen
Gunder Høysolt
g. 20.12.1849 m. kusinen/m.to cousin:
Ane (~Andrea) Andresdatter Saga  - Se der/See there!
3
Kari Haraldsdatter Buverud  (29.01.1819 - 12.09.1837. Gravlagt/burried 19.09.1837 i Lunde)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Anna Grini
Kari Jamdal
Erik Grini
Tollev Grini
Peder Buverud
4
Gullik (~Gunleik) Haraldsen Buverud-Glettungstaa-Hovland   (05.05.1824 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Ane Grini
Aslaug Saga
Erik Grini
Peder Tÿrÿ
Aasta Saga
g/m 26.12.1850:Mari Vetlesdatter Piperud  (1829 - )
Barn/children:
1
Kari Gulliksdatter Glettungstaa-Hovland   (20.03.1851 - 1923)
g/m: John Petter Pedersen Texle-Hegland-Sanna   (16.10.1840 - 1920)
2
Harald Gulliksen Glettungstaa-Hovland   (23.09.1852 - 1926)
g/m: Tora Glettungstaa   (1858 - 1924)
3
Margith Gulliksdatter Glettungstaa-Hovland   (23.11.1854 - )
g/m: Vetle Heisholt  
4
Wetle Gulliksen Glettungstaa-Hovland   (03.05.1857 - 1942)
g/m 1: Karen Svenseid   (1857 - )
g/m 2: Karen Berthea (~Thea) Johannesdatter  Hegland   (06.09.1874 - 24.09.1960)
5
Gunnild Gulliksdatter Glettungstaa-Hovland   (11.06.1859 - 1926)
g/m: Andreas Grini  (1855 - 1936)
6
Mari Gulliksdatter Glettungstaa-Hovland   (20.04.1862 - )
7
Nils Gulliksen Glettungstaa-Hovland-Skaardal   (03.12.1864 - )
g/m: Pauline Olette Johannesdatter Hegland  (05.09.1872 - 11.03 1963)
8
Maren Gulliksdatter Glettungstaa-Hovland   (01.03.1867 - )
5
Johans Haraldsen Buverud-Ødegaarden   (12.01.1824 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Aslaug Hovland
Ane Grini
Søren Skjella
Halvor Svendsøe
Mari Svendsøe
g/m 26.12.1855:Marthe Steesdatter Settendal  (1829 - )
Barn/children:
1
Harald Johansen Ødegaarden   (02.01.1857 - )
2
Harald Johansen Ødegaarden   (26.11.1857 - )
3
Kari Johansdatter Ødegaarden   (09.06.1860 - )
4
Anne Johansdatter Ødegaarden   (20.09.1862 - )
6
Peer (~Peder) Haraldsen Buverud-Hougland-Buverud   (20.11.1830 - 14.06.1901)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Ana Christiansdatter Grini
Barbro Andresdatter Tyri
Jon Knudsen Bjerved (-n?)
Kristen Gulbrandsen Pipprud
Gullik Pedersen Tyri
g/m 12.05.1856:Margith Vetlesdatter Piperud-  (15.04.1832 - 11.03.1913)
Barn/children:
1
Harald Pedersen Buverud   (24.06.1856 - 04.04.1933)
Am. 12.05.1872
2
Kari (~Carrie) Pedersdatter Buverud   (27.02.1858 - 18.09.1944 in St. Paul, MN)
Am. 25.05.1883
g/m 1888 in Mineapolis, MN:
Martin Olson   (07.08.1862 in Trondhjem, Norge - 18.10.1933 in Excelsior, Henepin Co., MN)
Barn/children:
1
Arndt Maurice Olson  (1891? - 05.11.1890)
2
Clarence Oscar Olson  (1889/90? - 24.05.1911)
3
Arthur Philip Olson  (02.02.1893 - 23.11.1967)
4
Walter Gustav Olson  (1896? - 1983?)
g/m 11.11.1924: Mabel M. Barnes  (1906? - )
1
Howard Gilbert Olson  (17.09.1925 - )
Barn/children:
1
Timothy Olson
Barn/children:
1
Yancey Olson  (1982? - )
2
Ian Olson  (1987? - )
3
Margith Pedersdatter Hougland-  (14.04.1860 - )
4
Wetle Pedersen Buverud-Hougland-Buverud  (25.04.1862 - )
g/m:Karen Haugland (31.10.1866 - 03.02.1944)
5
Niels Pedersen Buverud  (15.09.1864 - )
6
Margit Pedersdatter Buverud  (07.04.1867 - 08.09.1927)
g/m:Jens Ingebretson  Svenseid-Dammen  (20.02.1854 - 19.12.1902)
7
Gunhild Pedersdatter Buverud  (29.07.1869 - 25.01.1895)
8
Nils Pedersen Buverud  (25.11.1871 - 20.05.1916)
g/m 09.05.1896:Elise Johannesdatter Hegland  (02.09.1876 - 08.07.1964)
Barn/children:
1
Marie Buverud  (19.02.1897 - 18.08.1969)
2
Peder Buverud  (31.10.1898 - 04.09.1913)
3
Johannes Buverud  (13.12.1900 - 04.04.1988)
g/m Ingebjørg Hanto  (05.01.1913 - 22.01.1986)
Barn/children:
1
Nils Buverud  (03.05.1933 - )
g/m:  Anne Marie Hagen  (31.03.1939 - )
Barn/children:
1
Evy Ann Buverud  (02.03.1960 - )
John Gursli  (31.03.1959 - )
Barn/children:
1
Ingrid Buverud Gursli  (23.09.1990 - )
2
Unni Buverud  (20.08.1963 - )
2
Birger Buverud  (08.01.1937 - )
3
Evelyn Buverud  (20.02.1939 - )
4
Harald Buverud  (15.12.1902 - 10.06.1990)
5
Gustav Buverud  (07.01.1905 - 09.03.1929)
6
Paul Olaves Buverud  (28.12.1906 - 26.03.1979)
7
Gunhild Kristine Buverud  (06.07.1909 - 23.06.1987)
8
Ester Nikoline Buverud  (12.12.1911 - 19.07.1988)
9
 Peder Buverud  (13.08.1914 - 05.11.2002)      Peder og Anna  were cousins!
g/m 21.06.1941:  Anna Hegland  (27.07.1912 - 13.12.1989)
(Annas far og Peders mor var søsken,  - følgelig var Anna og Peder søskenbarn)
Barn/children:
1
Olaf Buverud  (06.05.1942 - )
2
Nils Buverud  (10.03.1945 - )
g/m 07.03.1970:  Haldis Kathrine Sagaas  (26.10.1946 - )
Barn/children:
1
Ragnhild Sagaas Buverud  (30.03.1971 - )
Bor med/live with  Helge Nymoen  (19.11.1970 - )
Barn/children:
1
Kjetil Sagaas Nymoen  (11.03.2001 - )
2
Gunhild Sagaas Buverud  (15.05.1973 - )
3
Tone Sagaas Buverud  (28.11.1974 - )
4
Robert Sagaas Buverud  (18.08.1977 - )
3
Eldfrid Buverud  (10.01.1949 - )
4
Nelly Buverud  (11.04.1950 - )
10
Nelly Buverud  (13.06.1916 - 25.10.2000)
9
Hans Pedersen Buverud  (24.10.1874 - )
10
Hans Pedersen Buverud  (10.04.1877 - 11.10.1949)
g/m: Anette Marie Andersdatter Kronborg  (30.07.1881 - 04.09.1967)
7
Harald Haraldsen Buverud  (26.03.1835 - 24.08.1864 Oconomovoc, Waukesha Co, WI)

Am. 20.02.1863
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Anne Christiansdatter Grini
Margitte Olsdatter Glettungstaa
Erik Halvorsen Grini
Anders Nielsen Saga
Niels Haraldsen Buverud
g/m : Gunnild Pedersdatter Deilhaug   (29.11.1834 - )
Foreldre/parents: Peder Christiansen Heisholt og  Aslaug Gullicksdtr. Skordal
Harald and/og Gunnild were cousins/var søskenbarn.
Harald was killed in a driving accsident 24 aug 1864 in Oconomovoc, Waukesha Co, WI.  This was just before the arrival of their first child:
Harald ble drept i en kjøreulykke 24 aug 1864 i Oconomovoc,  WI.  -  like før de ventet sitt første
Barn/children:
1
Harald Haraldsen (døpt/bapt.: 16.10.1864, Oconomovoc, Waukesha Co, WI - )
8
Gunnild Haraldsdatter Buverud  (22.03.1848 - 25.01.1854)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Aslaug Gulichsdatter Deilhaug
Gunnild Olsdatter Skaardal
Christian Fr. Haraldsen Buverud
Gunder Eriksen Kaasa
5
 Gunlich Nielsen Lauvaasen-Buverud-Lauvaasen  (24.12.1792 - )
Am. 23.04.1844
g/m 26.12.1818: Ingebor Hansdattersdatter Heisholt   (20.08.1794 - )
Barn/children:
1
Kari Gunleksdatter Løvaasen  (29.01.1819 - 12.09.1837)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Ane Saga
Kari Bjørndalen
Peder Tÿrÿ
Anders Saga
Stian Settendal
g/m 26.12.1836:Ole Hansen Piperud  (1811 - )
Barn/children:
1
Hans Olsen Piperud  (04.09.1837 - 16.09.1837)
2
Niels Gundlikson Løvaasen  (10.07.1821 - 08.11.1821)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Ann Saga
Marta Barlaug
Svanoug Ova
Anders Saga
Stian Settendal
3
Niels Gunliksen Løvaasen  (06.11.1822 - 10.08.1823)
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Buverud
Ana Grini
Ana Saga
Nils Saga
NilsBuverud
4
Ingebor Gulliksdatter Løvaasen  (17.08.1824 - )
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Kari Buverud
Ingebor Skaardal
Haral Buverud
Ole Glettungstaa
Ole Hegna
5
Niels Gulliksen Løvaasen  (26.09.1827 - 22.06.1896)
Am. 23.04.1844
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Mari Tyri
Aaste Grini
Peder Tyri
Ole Luntvet (?)
Gunder Helgetveit
g/m 13.02.1863 in Rock River, MN:
Anne Kristine Halvorsdatter Berget fr. Holla  (1828 - )
Barn/children:
Am. ......1862
1
Ileborg Gunhilde Gullekson  (18 Nov 1863 in Rock River WI. - )
2
Gustav Gullekson  (31.12.1865 - )
g/m Everine Christine  (1869 - 25.01.1892)
Barn/children:
1
Everin Christian Gullekson  (25.01.1892 - )
3
Herman Gullekson  (24.11.1867 - 21.06.1950)
g/m 05.12.1890 :Grete Christine Eriksen  (13.09.1865 in Concord, Jefferson Co. WI. - 1950+)
Barn/children:
1
George Norton Gullekson  (01.01.1891 - ...1961)
2
Omar Ward Gullekson  (29.03.1894 - 26.06.1963 in Los Angeles)
4
Gullik Gullekson  (01.01.1870 - )
5
Johannes Gullekson  (01.05.1872  - 08.02.1882 in Ixonia, Jefferson Co. WI.)
6
Carl Ingebrigt Gullekson  (02.04.1874 - 04.12.1875 in Ixonia, Jefferson Co. WI.)
7
Clara Alvilde Gullekson  (03.01.1879 in Ixonia, Jefferson Co. WI.  - )
6
Gunnild Maria Gulliksdatter Løvaasen  (24.01.1834 - )
Am. 23.04.1844
Faddere v. dåpen/sponsors at bapt.:
Gunild Tyri
Johanne Kaasa
Jon E....sen Tyri
Ole Hansen Pipperud
Kari Gulliksdatter Løvaasen
6
Datter (03.12.1795 - 10.12.1795. Udøpt barn død 7 dager gammelt / Unbaptized infant, died 7 days old.)
4.
4.
4.
4.
4.
4.