Buverud
Gården ligger i Landsmarka og har eksistert siden 1700 - tallet /  The farm is situated in Landsmarka in Telemark, and goes back to abt. 1700.

Kommer snart: Ny slektsbase for Holla og Lunde.  -  Coming soon: New family base for Holla and Lunde. 47 224 navn / names.          Oppdatert / Updated:  2006 / 04 / 19     
Slektene i Holla & Lunde
Klikk på tre-ikonet
for å starte programmet!Holla & Lunde Families
Click on the tree icon
to start the program!
LANDSMARKA :
Olav  Stranna: LUNDE  Herad med Flaabygd.   Alfabetisk liste over gårder,
slekter etc.  / Allphabetical index of  farms and families.


HOLLA (HOLDEN):
Fødte / Born - Holla 1779-1814   (Last corrected:  2006 / 01 / 05)
Simon Ytterbø: HOLLA I Alfabetisk liste, gårdsnavn/ Alphabetical index of farm names
   Utarbeidet av / Indexed by: Tore Granly

Holla - Ulefoss 1963

NORWEGIAN - AMERICAN  LINKS:
OM ÆTT og SLEKT  / GENEALOGI:

Debattforum for slekt:  /  Phorum to discuss ancestry etc:
Solum                   Grenland                       Digitalarkivet
Buverud


SIDEN TAR NOE TID Å ÅPNE!  /  IT MIGHT TAKE SOME TIME TO OPEN THIS PAGE!Kjetil and Kathrine   Cousins!
      Knut spiller          

BUVERUD:          OLAF          JOHANNES          DAVID
Besøkende / visitors:
       

Alt som legges ut på sidene mine kan uten videre kopieres og anvendes til privat bruk!