Byggmester Johan Gotlieb Fisker, født ca. 1778 i København,  - død på Ulefoss, 25.11.1807, 39 år. (Arbeidet med slaggsteinsmuring ved Ulefoss hovedgård (Aall) ca 1802-1807.
Hva står det under navnet??