Click on page icon to navigate Landskapet - The scenery Landsmarka sett fra Uggekleivane / Landsmarka, review from "Uggekleivane" -  Photo: Jens Flatland. Uggeelva mot Sannavann - River Ugge running from lake Sanna. Lake - Tyri - vann. Langen mot Roligheten. Lake Langen, wiew north towards farm Roligheten. Bukta ved Kåsatangen. The bay at Kåsatangen. Tyrivann mot Kaasa. Lake Tyri towards Kaasa farm. Sannavann. Lake Sanna. 2. Sannavann. Lake Sanna. 1. Tyrivann  /  Lake Tyri.